RentalPort logo

Všetko dôležité o poistení prenajatého vozidla

Keď si budete najbližšie prenajímať vozidlo, treba počítať s tým, že za každú nadštandardnú službu si budete musieť priplatiť. Jedným z týchto príplatkov sú aj poistenia a tu sú tie najdôležitejšie informácie, ktoré by ste mali o poistení prenajatého vozidla vedieť.


Keď si budete prenajímať auto, vždy si preverte, aké poistenie je zahrnuté v prenájme a tiež sa informujte o cenníku ďalších príplatkových poistení vozidla. Tie si následne môžete k prenájmu dokúpiť ako dodatočnú službu. Tieto služby si viete zakúpiť vopred online, čo Vás môže stáť menej ako keď si službu zakúpite priamo na pobočke autopožičovne pri prevzatí vozidla. Treba si uvedomiť, že poistenie prenajatého vozidla funguje trochu inak ako poistenie vozidla súkromne. Vy ako nájomca nie ste vlastník vozidla čiže klasické PZP a CASCO sa nazýva inak a funguje mierne odlišne. Ak preto nechcete prenájom zbytočne preplatiť na spoluúčasti mali by ste poznať aspoň najčastejšie typy poistiek s ktorými sa môžete stretnúť pri prenájme. Tieto typy poistiek zvyčajne nie sú zákonným poistením, ktoré musí mať uzatvorené každá autopožičovňa a je len na vás, či si poistenie dokúpite alebo nie. Môže vás však ochrániť, napríklad, v prípade havárie, kedy by ste mali platiť vy zodpovednosť za škodu. Tu je najdôležitejší prehľad dodatočných poistení, za ktoré si môžete v prípade záujmu priplatiť:

1. Poistenie vzdania sa škody v prípade kolízie (z anglického CDW- Collision Damage Waiver)

Je zrejme najpopulárnejší druh doplnkového poistenia a ide o poistenie so spoluúčasťou. Niekedy sa môžete stretnúť aj s podobným názvom Loss Damage Waiver. Poistenie vzdania sa škody v prípade kolízie je schopné poskytnúť krytie v prípade kolízie alebo poškodenia auta. Poistenie vzdania sa škody v prípade kolízie sa týka iba poškodenia auta, ktoré si prenajímate, a preto nepokrýva škodu na inom vozidle. Výlukou z tohto typu poistenia sú väčšinou čelné sklo, pneumatiky, interiér. Niekedy sa stáva, že je časť CDW zahrnutá už tiež v základnom poistení, určite si však preverte, či je toto poistenie zahrnuté v cene prenájmu, či je dostačujúce a aká je výška spoluúčasti.

2. Superpoistenie vzdania sa škody v prípade kolízie (z anglického SCDW- Super Collision Damage Waiver)


Je to superpoistenie vzdania sa škody v prípade kolízie, ktoré pokrýva straty spôsobené poškodením prenajatého vozidla. Na rozdiel od poistenia vzdania sa škody v prípade kolízie, toto krytie znižuje spoluúčasť na 0. Pneumatiky a čelné sklo sú týmto poistením už kryté, čo je veľkou výhodou, ale tiež aj z tohto druhu poistenia plynú určité výluky. Tieto výluky sa môžu líšiť podľa podmienok zmluvnej poisťovne autopožičovne s ktorou uzatvárate nájomnú zmluvu, preto si je ich najlepšie overiť. Výlukami najčastejšie býva škoda spôsobená hrubou nedbanlivosťou vodiča, jazda pod vplyvom alkoholu či stimulantov, vypálené diery a mnohé ďalšie.

3. Poistenie ochrany v prípade krádeže (z anglického Theft protection)

Je to poistenie so spoluúčasťou. Toto poistenie vás chráni v prípade, že vám prenajaté vozidlo niekto ukradne alebo vtedy, ak ho pri pokuse o ukradnutie páchateľ poškodí. Poistenie proti krádeži takmer vždy zahŕňa spoluúčasť, takže časť nákladov spojených s krádežou auta alebo škodu, ktorá vznikla pri pokuse o krádež, musí zaplatiť zákazník. Výška spoluúčasti závisí od toho, kde si auto prenajímate, od podmienok autopožičovne ako aj od typu auta. V prípade tohto typu poistenia si rozhodne dajte pozor na krátenie poistného plnenia najmä v prípadoch kedy ste vo vozidle nechali doklady od vozidla, alebo kľúče a zjednodušili ste tak páchateľovi predaj kradnutého vozidla. Tiež je dôležité povedať, že krytie platí iba vtedy, len ak dodržíte podmienky zmluvy o prenájme. Preto si vždy konkrétne podmienky preverte.

4. Superpoistenie ochrany v prípade krádeže (z anglického Super Theft Protection)

Tento druh poistenia nie je v našej geografickej lokalite veľmi typický. Oplatí sa najmä v prípade, ak si prenajímate luxusné alebo prémiové vozidlo, nakoľko je takéto pripoistenie dosť drahé. Superpoistenie pokrýva straty spôsobené krádežou, prípadne straty pri poškodení auta, ktoré malo byť odcudzené. Toto krytie môže znižovať spoluúčasť až na 0. Krytie takisto platí len vtedy, ak dodržíte podmienky zmluvy o prenájme. Akúkoľvek výluku si vždy prečítajte v zmluve.

5. Plné krytie/ Full protection/Full insurance/Total cover 

Tento druh doplnkového poistenia prenajatého vozidla nájdete na Slovensku zriedka, ale je bežný v zahraničí. Je to druh poistenia v prípade kolízie a zvyčajne dopĺňa medzery iných druhov poistení. Je to v podstate kombinácia a zároveň nadstavba Poistenia vzdania sa škody v prípade kolízie a poistenia ochrany v prípade krádeže. Tento druh poistenia je väčšinou poistenie bez spoluúčastí a rôznych výluk a tým pádom absolútne bez starostí. Je to v podstate najvyšší druh poistenia, ktorý si môžete k prenajatému vozidlu dodatočne dokúpiť a zahŕňa väčšinu poistných udalostí. Konkrétny zoznam si taktiež preverte pri uzatváraní zmluvy s autopožičovňou. Pripravte sa však na to, že takáto poistka Vám značne predraží prenájom vozidla.

6. PAI - Úrazové poistenie vodiča a pasažierov (PAI)

Ide o poistenie vodičov a pasažierov z dôvodu nehody alebo úrazu počas cesty. Krytie je limitované vždy iba do určitej výšky. Podľa toho do akej výšky chcete byť krytý do takej výšky sa nastaví cena tohto poistenia.

Vždy si overte online alebo s konkrétnou autopožičovňou vopred, ako sa dá poistenie zakúpiť. Štandardne je to možné online cez portál pri prenajímaní si vozidla alebo priamo na mieste pri preberaní vozidla. Poistenia sú rôzne. Líšia sa najmä výškou poistného krytia, výškou spoluúčasti a výlukami z poistenia. Spravidla autopožičovne môžu nazývať jednotlivé poistky rôzne, ale na platforme akou je Rentalport si to viete jednoducho overiť nakoľko sú tam poistky štandardizované. O tom, či si za poistenie priplatíte sa rozhodujte na základe toho, ako ďaleko cestujete, či cestujete na Slovensko alebo do zahraničia a tiež podľa toho, či auto budete vozidlo šoférovať iba vy alebo aj ďalšie osoby a akí skúsení vodiči sú. Ak starostlivo zvážite svoj výber, na ceste by vás nemalo nič prekvapiť.

12.5.2020